دانشگاه - نشریات دانشجویی
نشریات دانشجویی
۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۵
نشریات دانشجویی|
شماره هشتم نشریه علمی تخصصی اجتماعی «انجیر» به همت انجمن علمی ریاضی پردیس شهیده بنت الهدی صدر رشت منتشر شد.
۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰
نشریات دانشجویی|
شماره هشتاد و ششم دو هفته نامه «میدان انقلاب» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.
۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۵
نشریات دانشجویی|
شماره اول گاهنامه علمی اجتماعی «تریتا» به همت دانشگاه علوم پزشکی اراک منتشر شد.
۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۵
نشریات دانشجویی|
شماره اول نشریه «موضع» به همت دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.
۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۰
نشریات دانشجویی|
شماره چهارم نشریه تخصصی محیط زیست «زیستا» به همت کانون محیط زیست امور فرهنگی دانشگاه اراک منتشر شد.
۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۰
نشریات دانشجویی|
شماره چهارم ویژه نامه دفاع مقدس دوماهنامه «ریشه ها» به همت دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۸
نشریات دانشجویی|
شماره اول خبرنامه «خمش» به همت انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک و دریا منتشر شد.
۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۶
نشریات دانشجویی|
شماره دوم نشریه «بهمن ۵۷» به همت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شد.
۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۵
نشریات دانشجویی|
شماره هفتم نشریه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی «طلیعه» به همت بسیج دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران منتشر شد.
۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۰
نشریات دانشجویی|
شماره پنجاه و یکم دو هفت هنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی «محیا» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه رازی منتشر شد.
۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹
نشریات دانشجویی|
شماره اول نشریه «ایران ۱۴۰۴» به همت بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.
۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۰
نشریات دانشجویی|
شماره بیست و یکم فصلنامه فرهنگی اجتماعی «هیوا» به همت کانون فرهنگ و هنر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان مازندران منتشر شد.
پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار