برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۵۲،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۶ می ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۹۷ درصدی به ۱،۳۷۹،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۰۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱،۳۵۲،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۵ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۱،۳۶۲،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۰۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۴۳،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و سه هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ می ۲۰۲۲ - با رشد ۳.۳۸ درصدی به ۱،۳۹۰،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۰۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و یازده هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۸ درصدی به ۱،۳۲۰،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۹۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۰،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و ده هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۰ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۱،۳۱۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و یازده هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۹۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۰۶،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۸ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۵۶ درصدی به ۱،۳۱۳،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و سیزده هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۹۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۵ روز پیش تا ۱،۲۹۶،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و شش هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۷ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۷۱ درصدی به ۱،۳۰۶،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۹۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۸۸،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۲ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۷ درصدی به ۱،۲۹۷،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۸۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۹۷،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۱ می ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۱،۲۸۸،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۸۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۹۵،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۱،۲۹۷،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۸۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۷۹،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۲ درصدی به ۱،۲۸۷،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۷۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۸۹،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۹ درصدی به ۱،۲۷۹،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۷۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۳۰۷،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۴۳ درصدی به ۱،۲۸۹،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۷۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۳۰۷،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۲ درصدی به ۱،۳۰۷،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۷۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۵،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۴ درصدی به ۱،۳۰۵،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنج هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۶۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۹ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۳۱ درصدی به ۱،۳۱۵،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۶۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۵،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۱ درصدی به ۱،۳۱۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۶۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۲۰،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۷ درصدی به ۱،۳۲۲،۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و دو هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۵۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۲ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۱،۳۲۰،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۵۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۰۶،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹۴ درصدی به ۱،۳۱۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۵۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار