گسترش بی‌سابقه اسلام‌هراسی/ پُرکاربردترین اسم جهان چیست؟
گزارش/
با وجود بمباران شبانه‌روزی علیه اسلام و مسلمین، نور خداوند و نام و نشان آیینی که محمد(ص) عرضه کرد، روزاروز گسترش می‌یابد، اگرچه کژاندیشان را تنگ آید!