بی‌تدبیری دولت تدبیر و گرفتار شدن مردم در فصل «خاکستان»/ آقای روحانی! شما قول داده بودید
خودشان می گویند: «امسال یک فصل جدید به فصل‌هایمان اضافه شده به نام خاکستان!». شوخ‌هایشان حتی جوک می‌سازند و می‌گویند اگر یک لیوان آب را به هوا بپاشی، آجر می‌آید پایین!