آیین نامه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی / وزارت بهداشت در انتظار تخصیص بودجه افزایش ظرفیت
معاون آموزشی وزارت بهداشت:
گفت: وزارت بهداشت در موعد مقرر آیین نامه افزایش ظرفیت پزشکی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار